Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

P.P.H.U AGNES-BIS Agnieszka Tomaszewska
ul Torfowa 7 Kiełpin
05-092 Łomianki
tel 22 751 94 90
e-mail:biuroagnes@op.pl
NIP 1180058791 REGON 011683967

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Państwo wyrażają zgodę. W przypadku, gdy nie otrzymamy od Państwa niezbędnych do realizacji zamówienia danych oraz zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Jako Administrator zapewniamy bezpieczeństwo przekazanych danych wynikających z rozporządzenia RODO. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.

Państwa dane osobowe takie, jak nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP, są potrzebne do zrealizowania umowy i dostarczenia produktów.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych- mogą być one przekazywane podmiotom trzecim tylko za Państwa zgodą.

W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

Organy państwowe np. prokuratura, policja , GIODO, Prezes UOKiK otrzymają Państwa dane osobowe, jeśli się do nas zwrócą z taką prośbą.

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
– dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
– dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zależnie od tego, który jest dłuższy;
– adres e-mail – przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
– po tym okresie są usuwane

Od dnia 25 maja 2018 każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa był coraz wyższy.